top of page

Hakkımızda

Biz Kimiz?

Uzun yıllardır enerji sektörünün tedarik süreçlerinde emek vermiş profesyonellerden oluşan uzman bir enerji danışmanı kadro ile hizmet veriyoruz.

T&E Enerji Danışmanlık, kurum ve kuruluşlara enerji yönetimi danışmanlığı hizmetleri veren, endüstriyel tüketiciler ve ticari binaların enerji maliyetlerini iyileştirmeye odaklanmış, sektöre ilişkin farklı disiplinlerdeki uzmanlıkları bir araya getirerek enerji tedarikinden faturaya, sözleşmelerden muhtelif sorunlara, enerji mevzuatı içerisinde entegre çözümler oluşturmayı hedefleyen bir uzmanlık şirketidir.

Hedefimiz birim enerji maliyetini azaltmak!


Kuruluşunuzda bir birim enerjiye ödenen tutarı minimum seviyeye getirmek ve enerji yoğunluğunu azaltmak için çalışıyoruz. Bu amaçla sektördeki en iyi seçenekleri bir araya getirip, deneyimli ve uzman ekiplerimizle raporlanabilir net sonuçlar ortaya koyarız. İş modelimiz ek maliyet oluşturmaksızın, uzun vadeli işbirlikleri kurmak üzerinedir.

Enerji tüketimi ve harcamalarında “gerçek ve tam verimlilik” ancak farklı uzmanlıkların bir arada uyum içinde çalışması ile elde edilebilir!

Bir kuruluşun enerji hayatı tedarik süreci, sözleşmeler, enerjinin şebekeye bağlantı noktasından tesise ulaşması, sayaçtan geçmesi, tesisin içerisine alınıp kullanılması, tüketim miktarlarının faturalandırılarak tüketiciye ulaştırılması, kontrol, izleme, arıza, bakım, verimlilik çalışmaları, öztüketim imkanlarının kullanılması gibi teknik, hukuki ve mali içeriğe sahip bir dizi farklı disiplinleri içerir. Çoğu kez işletmeler, kaynak kısıtları sebebiyle bu konuların tamamı için uzman personel bulunduramamaktadır. T&E Enerji Danışmanlık olarak bu uzmanlık alanında tamamlayıcı bir unsur olarak faaliyet gösteriyor ve önemli bir dış kaynak kullanım imkanı sunuyoruz.

Misyonumuz

Yeni yüzyılın en önemli tüketim unsurlarından olan enerji maliyetlerini, tüketiciler için mümkün olan en düşük seviyeye çekmek üzere mevzuatın izin verdiği tüm mali, hukuki ve teknik imkanları müşteri ihtiyaçlarına en uygun şekilde bir araya getirerek yararlanmalarına sunmak, böylelikle ulusal düzeyde enerjiye ödenen tutarların azaltılmasına katkıda bulunarak, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Enerji dünyası baş döndürücü bir hızla gelişmekte ve değişmektedir. Enerji dünyasının sunduğu yenilik ve imkanlarla, akademik birikim ve uzmanlığı, uygulama alanlarıyla birleştirmek, hizmetlerimizi ve faaliyet alanlarımızı daima geliştirerek, en iyi uygulamaları hayata geçirmek ve enerji yönetimi konusunda ulusal bir hizmet markası olmaktır.

Değerlerimiz ve Davranış Politikalarımız

GÜVEN – Hizmetlerimizin fayda oluşturmak için tercih edildiğinin daima bilincindeyiz. Üstlendiğimiz faaliyetlerimizden kaynaklandığı ortaya konan her türlü zararın sorumluluğunu tartışmasız üstleniriz.

AÇIKLIK – İşimizle ilgili merak edilen detayları tüm çıplaklığıyla,eldivensiz ortaya koyar ve paylaşırız. Bilgi paylaşımının kazanımları arttıracağının bilincindeyiz.

İŞ BİRLİĞİ – İş ortaklarımız ve müşterilerimiz ile”birlikte kazanacağımız” iş modelleri geliştirmeye çalışırız. İş birliği anlayışının, kurumsal sürdürülebilirliğe büyük katkısı olduğunu düşünürüz.

İLETİŞİM – Konuşabildiğimiz sürece tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Sosyal medya, e-posta ve Web türlü olanaklar sunmasına rağmen, sesli veya yüz yüze iletişimin daha iyi sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Danışmanlık işinin uzaktan yürütülemeyeceğine inanır, paydaşlarımızı sık sık ziyaret etmeyi hedefleriz.

ÖNCELİKLENDİRME – Önemli olanı ön sıraya alarak çalışırız. Müşteri talebi ise her şeyin önündedir. Müşterilerimizin beklentilerine uygun kişiselleştirilebilir hizmet sunmayı hedefleriz.

MÜKEMMELLİYETÇİLİK – Operasyonel mükemmellik için daima geliştirir ve yenilikleri entegre ederiz. Varsayımlardan kaçınır, iki kere kontrol ederiz. İşimizle ilgili her konuyu öğrenmek için çabalar, bilgi ve birikimimizi sürekli arttırırız.

Referanslarımız

bottom of page